INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA

 

Jest to zdolność do odtwarzania w pamięci obrazów (myślenie obrazami) i przestrzennych reprezentacji, umiejętność operowania obrazami, rozumienie świata głównie poprzez obraz i wizualizację, dobra orientacja w przestrzeni. Osoby o dobrze rozwiniętym tym typie inteligencji są twórcze i pomysłowe, mają bardzo dobrze wykształconą wyobraźnię, często talent plastyczny, bez trudu orientują się w trójwymiarowej przestrzeni. Umiejętnie korzystają z map, schematów, diagramów i tabel. Są ciekawe w jaki sposób działają różne rzeczy (potrafią rozłożyć przedmiot na części i bez trudu złożyć go z powrotem). Posiadają zdolność dostrzegania szczegółów otaczającego świata, są wrażliwe na kolory, kształty, linie, przestrzeń. Mają dobrze rozwinięty zmysł dotyku. Łatwo odnajdują drogę w nowym miejscu. Lubią zajęcia, które pozwalają na manipulowanie; chętnie rysują, malują, rzeźbią, modelują, tworzą przestrzenne formy. Inteligencja wizualno – przestrzenna jest domeną osób pracujących w charakterze konstruktorów, planistów, projektantów, fotografików, artystów plastyków, grafików komputerowych, inżynierów, geodetów, dekoratorów. Inteligencja ta wg Gardnera jest najbardziej niedoceniana w szkołach tradycyjnych.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja wizualno-przestrzenna, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

posiadasz zdolność dostrzegania szczegółów świata, który cię otacza,

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

jesteś wrażliwy/wrażliwa na kształty, linie, przestrzeń, kolory,

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

masz dobrą pamięć obrazową (myśląc przywołujesz często w pamięci obraz, aby sobie coś przypomnieć),

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

lubisz posługiwać się mapą, planem, nie sprawia ci to żadnych trudności,

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

lubisz takie zajęcia, jak rysowanie, rzeźbienie, wycinanie, modelowanie, tworzenie form przestrzennych,

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

lubisz poznawać coś poprzez dotyk, łatwo zapamiętujesz wykorzystując zmysł dotyku,

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

łatwo odnajdujesz drogę w nowym miejscu,

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

rozumiesz schematy rysunkowe, np. czytając instrukcję obsługi nowego urządzenia korzystasz chętniej z takiego schematu, niż z opisu przedstawionego za pomocą słów,

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

potrafisz rozłożyć jakąś rzecz na części i potrafisz później złożyć ją z powrotem,

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

lubisz sprawdzać, w jaki sposób coś działa,

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

chętniej czytasz gdy tekst jest wzbogacony ilustracjami,

int wizualna - Inteligencja wizualno-przestrzenna

dobrze zapamiętujesz nowe treści, jeśli możesz zobaczyć ilustrację, fotografię, czy też skorzystać z innego przekazu wykorzystującego twój zmysł wzroku.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602