INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA

 

Jest to zdolność do odtwarzania w pamięci obrazów (myślenie obrazami) i przestrzennych reprezentacji, umiejętność operowania obrazami, rozumienie świata głównie poprzez obraz i wizualizację, dobra orientacja w przestrzeni. Osoby o dobrze rozwiniętym tym typie inteligencji są twórcze i pomysłowe, mają bardzo dobrze wykształconą wyobraźnię, często talent plastyczny, bez trudu orientują się w trójwymiarowej przestrzeni. Umiejętnie korzystają z map, schematów, diagramów i tabel. Są ciekawe w jaki sposób działają różne rzeczy (potrafią rozłożyć przedmiot na części i bez trudu złożyć go z powrotem). Posiadają zdolność dostrzegania szczegółów otaczającego świata, są wrażliwe na kolory, kształty, linie, przestrzeń. Mają dobrze rozwinięty zmysł dotyku. Łatwo odnajdują drogę w nowym miejscu. Lubią zajęcia, które pozwalają na manipulowanie; chętnie rysują, malują, rzeźbią, modelują, tworzą przestrzenne formy. Inteligencja wizualno – przestrzenna jest domeną osób pracujących w charakterze konstruktorów, planistów, projektantów, fotografików, artystów plastyków, grafików komputerowych, inżynierów, geodetów, dekoratorów. Inteligencja ta wg Gardnera jest najbardziej niedoceniana w szkołach tradycyjnych.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja wizualno-przestrzenna, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

posiadasz zdolność dostrzegania szczegółów świata, który cię otacza,

jesteś wrażliwy/wrażliwa na kształty, linie, przestrzeń, kolory,

masz dobrą pamięć obrazową (myśląc przywołujesz często w pamięci obraz, aby sobie coś przypomnieć),

lubisz posługiwać się mapą, planem, nie sprawia ci to żadnych trudności,

lubisz takie zajęcia, jak rysowanie, rzeźbienie, wycinanie, modelowanie, tworzenie form przestrzennych,

lubisz poznawać coś poprzez dotyk, łatwo zapamiętujesz wykorzystując zmysł dotyku,

łatwo odnajdujesz drogę w nowym miejscu,

rozumiesz schematy rysunkowe, np. czytając instrukcję obsługi nowego urządzenia korzystasz chętniej z takiego schematu, niż z opisu przedstawionego za pomocą słów,

potrafisz rozłożyć jakąś rzecz na części i potrafisz później złożyć ją z powrotem,

lubisz sprawdzać, w jaki sposób coś działa,

chętniej czytasz gdy tekst jest wzbogacony ilustracjami,

dobrze zapamiętujesz nowe treści, jeśli możesz zobaczyć ilustrację, fotografię, czy też skorzystać z innego przekazu wykorzystującego twój zmysł wzroku.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602