OPŁATY w przedszkolu 2 języki w Wieliczce – Tomaszkowicach

 

ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNIE SPOTKANIA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Aktualnie proponujemy II warianty zapisu dzieci:

WARIANT I

Pobyt w godzinach 7.30 do 17.30 obejmujący realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i opiekę nad dziećmi, a także wszystkie grupowe zajęcia zewnętrzne realizowane na terenie przedszkola przez instruktorów, lektorów, trenerów, specjalistów i zaproszonych fachowców. Proponujemy m.in.:

warsztaty naukowe
warsztaty wizualno – przestrzenne (sztuki plastyczne)
taniec
zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
balet
grupowe zajęcia logopedyczne (profilaktyka)
matematyka i robotyka
programowanie
zajęcia sensoryczne

9

Nauczanie dwujęzyczne (język polski i język angielski) w oparciu o autorski program edukacyjny Moniki Zatorskiej i Agnieszki Obrał-Stanak zgodny z koncepcją Wielointeligentnej edukacji oraz koncepcją immersji.

9

Realizację znacznie poszerzonej podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

9

Tworzenie środowiska językowego w języku angielskim każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

9

Dodatkowe wielozmysłowe lekcje języka angielskiego codziennie.

9

Opiekę metodyczną metodyka edukacji przedszkolnej oraz metodyka języka angielskiego.

9

Indywidualną diagnozę logopedyczną dla każdego dziecka.

9

Zajęcia grupowe z logopedą- zabawy dla buzi i jezyka.

9

Wczesną naukę czytania w oparciu o autorski program, już od 3 roku życia dziecka.

9

Celebrowane urodziny – organizacja uroczystości.

9

Wprowadzenie do programowania – robotyka w oparciu o zestawy edukacyjne Lego Education WeDo 2.0.

9

Geometria przestrzenna dla starszych przedszkolaków.

9

Uroczystości i imprezy dla dzieci i rodziny (m.in. Dzień Rodziny, Jasełka, Spotkanie ze św. Mikołajem).

9

Storytelling.

WARIANT II

pobyt 5-cio godzinny (codziennie) obejmujący realizację podstawy programowej, a także udział we wszystkich warsztatach zewnętrznych wymienionych w WARIANCIE I prowadzonych przez współpracujących przez nas specjalistów oraz wielozmysłowe lekcje języka angielskiego prowadzone według naszego autorskiego programu odbywające się w godz. 9.00 do 14.00

Jeśli do Przedszkola uczęszcza rodzeństwo, czesne ulega zmniejszeniu o 10% w stosunku do ceny ustalonej z rodzicami za każde następne dziecko.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602