OPŁATY w przedszkolu 2 języki w Wieliczce – Tomaszkowicach

 

ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNIE SPOTKANIA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Aktualnie proponujemy II warianty zapisu dzieci:

WARIANT I

Pobyt w godzinach 7.30 do 17.30 obejmujący realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i opiekę nad dziećmi, a także wszystkie grupowe zajęcia zewnętrzne realizowane na terenie przedszkola przez instruktorów, lektorów, trenerów, specjalistów i zaproszonych fachowców. Proponujemy m.in.:

warsztaty naukowe, wizualno – przestrzenne (sztuki plastyczne)
taniec. zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
zajęcia baletowe dla starszych dzieci, grupowe zajęcia logopedyczne (profilaktyka) dla młodszych dzieci, matematyka i robotyka
programowanie. kodowanie, szachy, zajęcia w sali integracji sensorycznej.

9

Nauczanie dwujęzyczne (język polski i język angielski) w oparciu o autorski program edukacyjny Moniki Zatorskiej i Agnieszki Obrał-Stanak zgodny z koncepcją Wielointeligentnej edukacji oraz koncepcją immersji.

9

Realizację znacznie poszerzonej podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

9

Tworzenie środowiska językowego w języku angielskim każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

9

Codzienne wielozmysłowe lekcje języka angielskiego.

9

Opiekę metodyczną metodyka edukacji przedszkolnej oraz metodyka języka angielskiego.

9

Indywidualną diagnozę logopedyczną dla każdego dziecka.

9

Zajęcia grupowe z logopedą- logorytmika dla młodszych dzieci.

9

Kodowanie już od najmłodszych grup.

9

Celebrowane urodziny – organizacja uroczystości.

9

Wprowadzenie do programowania – robotyka w oparciu o zestawy edukacyjne Lego Education WeDo 2.0 oraz WeDo 3.0.

9

Szachy dla starszych przedszkolaków.

9

Uroczystości i imprezy dla dzieci i rodziny (m.in. Dzień Rodziny, Christmas Show, Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie ze św. Mikołajem).

9

Storytelling.

WARIANT II

pobyt 5-cio godzinny (codziennie) obejmujący realizację podstawy programowej, a także udział we wszystkich warsztatach zewnętrznych wymienionych w WARIANCIE I prowadzonych przez współpracujących przez nas specjalistów oraz wielozmysłowe lekcje języka angielskiego prowadzone według naszego autorskiego programu. W tym wariancie zapraszamy dzieci w godz. od 7.30 do 12.30 lub w innych uzgodnionych z dyrektorem przedszkola godzinach dostosowanych do planu dnia grupy.

Jeśli do Przedszkola uczęszcza rodzeństwo, czesne za każde kolejne dziecko ulega zmniejszeniu o 10% w stosunku do ceny za pierwsze dziecko.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602