OPŁATY

ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNIE SPOTKANIA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Aktualnie proponujemy III warianty zapisu dzieci:

WARIANT I

Wszystkie grupowe zajęcia realizowane na terenie przedszkola przez instruktorów, lektorów, trenerów, specjalistów i zaproszonych fachowców, np.

warsztaty NAUKOWE - współpracujemy z Doktorem WOW
warsztaty MUZYCZNE z wykorzystaniem instrumentów (MUZYKA NA ŻYWO) z p. Susanne Nagy
warsztaty WIZUALNO-PRZESTRZENNE (sztuki plastyczne)
szachy dla starszych przedszkolaków
zajęcia TANECZNE - Małopolska Szkoła Tańca Łukasz Woźniak
zajęcia SPORTOWE, w tym gimnastyka korekcyjna

 • Nauczanie dwujęzyczne (język polski i język angielski) w oparciu o autorski program edukacyjny Moniki Zatorskiej i Agnieszki Obrał-Stanak zgodny z koncepcją Wielointeligentnej edukacji oraz koncepcją immersji.

 • Realizację znacznie poszerzonej podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 • Tworzenie środowiska językowego w języku angielskim każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

 • Dodatkowe wielozmysłowe lekcje języka angielskiego codziennie.

 • Opiekę metodyczną metodyka edukacji przedszkolnej oraz metodyka języka angielskiego.

 • Indywidualną diagnozę logopedyczną dla każdego dziecka.

 • Zajęcia grupowe z logopedą- zabawy dla buzi i jezyka.

 • Wczesną naukę czytania w oparciu o autorski program, już od 3 roku życia dziecka.

 • Celebrowane urodziny -organizacja uroczystości.

 • Wprowadzenie do programowania - robotyka w oparciu o zestawy edukacyjne Lego Education WeDo 2.0.

 • Geometria przestrzenna dla starszych przedszkolaków.

 • Uroczystości i imprezy dla dzieci i rodziny (m.in. Dzień Rodziny, Jasełka, Spotkanie ze św. Mikołajem).

 • Storytelling.

WARIANT II

pobyt 5- godzinny każdego dnia obejmujący realizację podstawy programowej, a także udział w warsztatach zewnętrznych prowadzonych przez współpracujących przez nas specjalistów oraz wielozmysłowe lekcje języka angielskiego prowadzone według naszego autorskiego programu odbywające się w godz. 9.00 do 14.00

Jeśli do Przedszkola uczęszcza rodzeństwo, czesne ulega zmniejszeniu o 10% w stosunku do ceny ustalonej z rodzicami za każde następne dziecko.

WARIANT III

2-godznne zajęcia adaptacyjne (w godz. 10.00 - 12.00) dla dzieci, które rozpoczną edukakcję w naszym przedszkolu