GRUPY w przedszkolu 2 języki w Wieliczce- Tomaszkowicach

W przedszkolu 2 Języki w Wieliczce Tomaszkowicach dbamy o komfort dzieci oraz wysoki standard opieki wychowawczej. Grupy są małoliczne. Na zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, logopedyczne, z wczesnego czytania, zajęcia rocznego przygotowania do szkoły, dzieci podzielone są na kilkuosobowe grupy, dobierane w zależności od potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci.

Wzorujemy się na przedszkolach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, gdzie w wielu przedszkolach dzieci z powodzeniem funkcjonują w grupach różnowiekowych, a wyznacznikiem przynależności do grupy, nie jest metryka, lecz potrzeby i predyspozycje indywidualne.

Zalety takiego podziału:

  • Grupa różnowiekowa to możliwość zdobywania doświadczeń podobnych do tych, które nabywa się w naturalnym środowisku rodzinnym.

  • Doświadczenia przekazywane w grupie różnowiekowej wywierają korzystny wpływ na rozwój społeczny dzieci. Wzmacniają zdolności przywódcze i umiejętność współpracy oraz komunikacji.

  • Zgodnie z ideą konstruktywizmu, na której się opieramy, wzajemny kontakt dzieci o zbliżonym, choć nie takim samym poziomie wiedzy i umiejętności dodatnio wpływa na ich rozwój intelektualny i ciekawość poznawczą.

  • Praca w zespołach różnowiekowych jest powiązana z naszą koncepcją patrzenia na dziecko w sposób indywidualny, bez porównywania go z innymi dziećmi. Ogranicza to także porównywanie się dzieci między sobą.