GRUPY w przedszkolu 2 języki w Wieliczce – Tomaszkowicach

 

przedszkolu 2 Języki w Wieliczce Tomaszkowicach dbamy o komfort dzieci oraz wysoki standard opieki wychowawczej. Grupy są małoliczne. Na zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego i realizację polskiego programu, zajęcia rocznego przygotowania do szkoły, zajęcia w sali integracji sensorycznej, zajęcia z robotem Emys, z podłogą interaktywną, z kodowania dzieci podzielone są na kilkuosobowe grupy, dobierane w zależności od ich potrzeb i indywidualnych możliwości.

Wzorujemy się na przedszkolach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, gdzie w przedszkolach dzieci z powodzeniem funkcjonują w grupach zbliżonych wiekowo, ale wyznacznikiem przynależności do grupy, nie jest metryka, lecz potrzeby i predyspozycje indywidualne.

Zalety takiego podziału:

9

Możliwość zdobywania doświadczeń w zespole o podobnym poziomie rozwoju, podobnych potrzebach. Metryka nie jest jedynym wyznacznikiem przynależności do grupy.

9

Doświadczenia przekazywane w grupie niejednolitej, ale zbliżonej wiekowo wywierają korzystny wpływ na rozwój społeczny dzieci. Wzmacniają zdolności przywódcze i umiejętność współpracy oraz komunikacji.

9

Zgodnie z ideą konstruktywizmu, na której się opieramy, wzajemny kontakt dzieci o zbliżonym, choć nie takim samym poziomie rozwoju dodatnio wpływa na ich osiągnięcia i ciekawość poznawczą.

9

Patrzenie na dziecko w sposób indywidualny, bez porównywania go z innymi dziećmi to podstawa naszych działań.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602