GRUPY w przedszkolu 2 języki w Wieliczce- Tomaszkowicach

W przedszkolu 2 Języki w Wieliczce Tomaszkowicach dbamy o komfort dzieci oraz wysoki standard opieki wychowawczej. Grupy są małoliczne. Na zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, logopedyczne, z wczesnego czytania, zajęcia rocznego przygotowania do szkoły, dzieci podzielone są na kilkuosobowe grupy, dobierane w zależności od ich potrzeb i indywidualnych możliwości.

Wzorujemy się na przedszkolach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, gdzie w przedszkolach dzieci z powodzeniem funkcjonują w grupach zbliżonych wiekowo, ale wyznacznikiem przynależności do grupy, nie jest metryka, lecz potrzeby i predyspozycje indywidualne.

Zalety takiego podziału:

  • Możliwość zdobywania doświadczeń w zespole o podobnym poziomie rozwoju, podobnych potrzebach. Metryka nie jest jedynym wyznacznikiem przynależności do grupy.

  • Doświadczenia przekazywane w grupie niejednolitej, ale zbliżonej wiekowo wywierają korzystny wpływ na rozwój społeczny dzieci. Wzmacniają zdolności przywódcze i umiejętność współpracy oraz komunikacji.

  • Zgodnie z ideą konstruktywizmu, na której się opieramy, wzajemny kontakt dzieci o zbliżonym, choć nie takim samym poziomie rozwoju dodatnio wpływa na ich osiągnięcia i ciekawość poznawczą.

  • Patrzenie na dziecko w sposób indywidualny, bez porównywania go z innymi dziećmi to podstawa naszych działań.