Nabór do Żłobka 2 Języki w Wieliczce – Tomaszkowicach

 

Żłobek 2 języki to miejsce pełne domowego ciepła i dziecięcej radości. Maluchy otoczone są opieką i troską wychowawczyń, które oddają im całe swoje serce. W naszym żłobku prowadzimy także zajęcia edukacyjne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z logopedą, proponujemy udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez najlepszych specjalistów, z którym współpracujemy od lat.

2jezyki zlobek rekrutacja mobile - Rekrutacja

Nabór do Żłobka 2 Języki w Wieliczce – Tomaszkowicach

 

Żłobek 2 języki to miejsce pełne domowego ciepła i dziecięcej radości. Maluchy otoczone są opieką i troską wychowawczyń, które oddają im całe swoje serce. W naszym żłobku prowadzimy także zajęcia edukacyjne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z logopedą, proponujemy udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez najlepszych specjalistów, z którym współpracujemy od lat.

Wszystkie dzieci z naszego żłobka mają zagwarantowane miejsce w Przedszkolu 2 Języki, które mieści się w tym samym budynku.

Działalność żłobka w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2018 roku była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rodzice, których niewystarczająca infrastruktura opieki na dzieckiem do lat 3 była przeszkodą w wejściu lub powrocie na rynek pracy, mogli liczyć na preferencyjne warunki.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na spotkanie i ewentualnego złożenia karty wstępnego zgłoszenia dziecka do żłobka. Prowadzimy zapisy w sposób ciągły, w miarę wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy!

W naszym Żłobku 2 Języki w Wieliczce Tomaszkowicach:

W centrum wszystkich działań znajduje się dziecko, które w aktywny sposób konstruuje nową wiedzę i zdobywa nowe umiejętności.

Dziecko uzyskuje wsparcie od opiekunów, ale nie jest wyręczane, tylko wychowywane do samodzielności.

Opiekun realizuje takie strategie działań edukacyjnych i wychowawczych i dobiera takie metody, aby szanować indyidualna ścieżkę rozwoju dziecka.

Opiekun, to współuczestnik dziecięcych zabaw, przewodnik, organizator warunków do uczenia się i zdobywania osiągnięć rozwojowych według potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci.

Program Żłobka 2 Języki kontynuowany jest w dwujęzycznym Przedszkolu 2 Języki.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602