Nabór do Żłobka 2 Języki!

Żłobek 2 języki to miejsce pełne domowego ciepła i dziecięcej radości. Maluchy otoczone są opieką i troską wychowawczyń, które oddają im całe swoje serce. W naszym żłobku prowadzimy także zajęcia edukacyjne oraz zajęcia z języka angielskiego, proponujemy udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez najlepszych specjalistów, z którym współpracujemy od lat.

Wszystkie dzieci z naszego żłobka mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu 2 języki, które mieści się w tym samym budynku.

Zapraszamy w miarę wolnych miejsc, rekrutację prowadzimy w sposób ciągły, ale z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Rodziców zachęcamy do umówienia się na spotkanie w celu zapisania dziecka na kilka miesięcy lub nawet na rok przed planowanym rozpoczęciem przygody Malucha ze żłobkiem.

 

Działalność żłobka w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2018 roku była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rodzice, których niewystarczająca infrastruktura opieki na dzieckiem do lat 3 była przeszkodą w wejściu lub powrocie na rynek pracy, mogli liczyć na preferencyjne warunki.

Kryteria rekrutacji do projektu:
a.kobiety i mężczyźni zamieszkali lub zatrudnieni na terenie gminy i miasta Wieliczka oraz gminy Biskupice
b.kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie gminy i miasta Wieliczka oraz gminy Biskupice i pozostający bez zatrudnienia
c.kobiety i mężczyźni planujący powrót na rynek pracy
d.kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej
e.kobiety i mężczyźni sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 3
Powyżej wskazane kryteria muszą zostać spełnione łącznie przez uczestnika (za wyjątkiem kryterium A i B – konieczne jest spełnienie jednego z punktów).
I runda rekrutacyjna odbyła się 19.12 – 23.12.2016 r. godz. 8-16.00
Dokumenty rekrutacyjne były dostępne:
-na stronie internetowej: 2jezyki.pl
-w biurze projektu: Wieliczka - Tomaszkowice 440 (Dworek Emilii), 32-020 Wieliczka w godzinach pracy przedszkola.

W naszym Żłobku 2 Języki:

W centrum wszystkich działań znajduje się dziecko, które w aktywny sposób konstruuje nową wiedzę i zdobywa nowe umiejętności.

Dziecko uzyskuje wsparcie od opiekunów, ale nie jest wyręczane, tylko wychowywane do samodzielności.

Opiekun realizuje takie strategie działań edukacyjnych i wychowawczych i dobiera takie metody, aby szanować indyidualna ścieżkę rozwoju dziecka.

Opiekun, to współuczestnik dziecięcych zabaw, przewodnik, organizator warunków do uczenia się i zdobywania osiągnięć rozwojowych według potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci.

Program Żłobka 2 Języki kontynuowany jest w dwujęzycznym Przedszkolu 2 Języki.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na spotkanie i ewentualnego złożenia karty wstępnego zgłoszenia dziecka do żłobka. Prowadzimy zapisy w sposób ciągły, w miarę wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy!