Nasza kadra – ludzie z pasją

W przedszkolu 2 Języki pracuje zespół dobrze wykształconych, zaangażowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, anglistów, specjalistów oraz instruktorów. Są to osoby radosne, cierpliwe i rozumiejące dziecięce zdolności i pasje. Dbają o domową, przyjazną atmosferę, inspirują dzieci do odkrywania świata, do rozwoju twórczości, zachęcają do eksperymentowania. Okazują dzieciom serdeczność, troskę i ciepło. Organizują zabawy, zachęcają do współpracy, dostrzegają i rozumieją potrzeby dzieci.

W swojej pracy, wykorzystują metody, które są zgodne ze światowymi standardami. Dostosowują te metody do potrzeb dzieci, z którymi pracują. Dbają o przygotowanie do szkoły i wychowanie na najwyższym poziomie. Są profesjonalistami, na bieżąco doskonalą swoje umiejętności zawodowe i dbają o rozwój osobisty.

2jezyki nasza karda mobile - Nasza kadra

Nasza kadra – ludzie z pasją

W przedszkolu 2 Języki pracuje zespół dobrze wykształconych, zaangażowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, anglistów, specjalistów oraz instruktorów. Są to osoby radosne, cierpliwe i rozumiejące dziecięce zdolności i pasje. Dbają o domową, przyjazną atmosferę, inspirują dzieci do odkrywania świata, do rozwoju twórczości, zachęcają do eksperymentowania. Okazują dzieciom serdeczność, troskę i ciepło. Organizują zabawy, zachęcają do współpracy, dostrzegają i rozumieją potrzeby dzieci.

W swojej pracy, wykorzystują metody, które są zgodne ze światowymi standardami. Dostosowują te metody do potrzeb dzieci, z którymi pracują. Dbają o przygotowanie do szkoły i wychowanie na najwyższym poziomie. Są profesjonalistami, na bieżąco doskonalą swoje umiejętności zawodowe i dbają o rozwój osobisty.

Nasze przedszkole proponuje unikalną ofertę edukacyjno-wychowawczą:

Nad poziomem dydaktycznym przedszkola czuwa Monika Zatorska, ekspert edukacji gardnerowskiej, a nad poziomem kształcenia w zakresie języka angielskiego Agnieszka Obrał-Stanak, ekspert edukacji językowej. W naszym przedszkolu pracuje metodyk języka angielskiego, który jest odpowiedzialny za realizację programu dwujęzyczności.

Jeśli uda się nam wykorzystać cały wachlarz ludzkich zdolności, to ludzie nie tylko nabiorą lepszego mniemania o sobie i staną się bardziej kompetentni w różnych dziedzinach, ale zaczną się też być może angażować w pracę dla wspólnego dobra

Howard Gardner

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602