Dwujęzyczność jest jedną z najlepszych form prezentu podarowanego dziecku, jest wartością dodaną i umiejętnością, której nic nie zastąpi. Nie można jej też z niczym porównać …

 

 

2jezyki dwujezycznosc mobile - Dwujęzyczność

Dwujęzyczność jest jedną z najlepszych form prezentu podarowanego dziecku, jest wartością dodaną i umiejętnością, której nic nie zastąpi. Nie można jej też z niczym porównać …

 

 

Jak rozumiemy dwujęzyczność?

Dwujęzyczność w naszym przedszkolu, to jednoczesne odkrywanie świata i jego doświadczanie w języku angielskim i języku polskim. Stosujemy immersję, czyli zanurzenie w języku w czasie wszystkich sytuacji społecznych oraz edukacyjnych. Nie traktujemy języka angielskiego, jako języka obcego: obydwa języki traktujemy równorzędnie.

Badania naukowe dowodzą, że dwujęzyczność znacząco wpływa na rozwój mózgu, a dzieci uczące się drugiego języka od najwcześniejszych lat z łatwością posługują się nim w różnorodnych sytuacjach. Proces nauki języka metodą immersji przebiega szybko i sprawnie, gdyż nauka języka nie jest celem samym w sobie. Język jest tylko narzędziem do poznawania świata.

Najlepszym momentem do rozpoczęcia intensywnej edukacji językowej jest edukacja w przedszkolu, a nawet w żłobku. Oprócz rozumienia języka obcego, dziecko buduje też samoocenę oraz pewność siebie. Dzieci z łatwością uczą się nawet kilku języków, gdyż mają znacznie większą od dorosłych umiejętność porządkowania znaczeń, odnajdywania i kategoryzowania struktur językowych. Po kilku latach funkcjonowania w dwujęzycznym środowisku dzieci prezentują zbliżony poziom opanowania języka ojczystego i drugiego języka, którego się uczą.

W naszych grupach przedszkolnych pracują jednocześnie dwie nauczycielki; nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz anglistka lub native speaker. Jedna osoba mówi do dzieci w języku polskim, druga wyłącznie po angielsku. Dzieci ucząc się języka najpierw zaczynają rozumieć proste słowa i komunikaty, następnie coraz trudniejsze konstrukcje językowe, uczą się też coraz większej liczby słów. Po pewnym czasie zaczynają powoli używać słownictwa anglojęzycznego. Czas nabywania umiejętności językowych jest różny, zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka, jego motywacji i zaangażowania, czasu kontaktu z językiem.

W naszym przedszkolu dwujęzycznym nauczyciele anglojęzyczni i native speakerzy pochodzący z różnych stron świata zwracają się do dzieci wyłącznie w języku angielskim podczas zajęć zorganizowanych, zabaw dowolnych, w szatni, jadalni, na placu zabaw, na spacerze, wycieczce, podczas warsztatów – wszędzie tam, gdzie dzieci działają, uczą się, odpoczywają.

W przedszkolu 2 Języki dzieci uczestniczą także 5 razy w tygodniu w „lekcjach” języka angielskiego o tematyce zintegrowanej z treściami przekazywanymi w języku polskim. Na zajęciach wykorzystywane są metody i techniki bazujące na zdolnościach językowych, ruchowych, przyrodniczych, muzycznych, wizualno-przestrzennych, matematyczno-logicznych, interpersonalnych i intrapersonalnych.
Wykorzystujemy założenia edukacji multisensorycznej: stymulujemy wszystkie zmysły. Na zajęciach wprowadzamy zapachy, dźwięki, obrazy, kolory, ruch… tak, aby dziecko poznawało język wszystkimi zmysłami, „całym sobą”.

EFEKTY NAUKI DWÓCH JĘZYKÓW TO NIESAMOWITY WPROST ROZWÓJ MÓZGU – WYTWARZANIE PRZEZ MÓZG DZIECKA BOGATEJ SIECI POŁĄCZEŃ MIĘDZYNEURONALNYCH, NIEZWYKLE POTRZEBNYCH W UCZENIU SIĘ, NIE TYLKO JĘZYKA !

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602