Przy naszym przedszkolu działa specjalistyczna sala SI.

Integracja sensoryczna jest to sposób porządkowania przez mózg informacji, które odbierane są przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie i umożliwia selekcję informacji napływających z zewnątrz. Odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Jest to proces, który zachodzi poza naszą świadomością (tak, jak oddychanie) a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym i trwa do końca życia.

Najlepsi specjaliści indywidualnie i troskliwie zajmują się Państwa dzieckiem!

mobile przedszkole integracja - Integracja sensoryczna

Przy naszym przedszkolu działa specjalistyczna sala SI.

Integracja sensoryczna jest to sposób porządkowania przez mózg informacji, które odbierane są przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie i umożliwia selekcję informacji napływających z zewnątrz. Odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Jest to proces, który zachodzi poza naszą świadomością (tak, jak oddychanie) a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym i trwa do końca życia.

Najlepsi specjaliści indywidualnie i troskliwie zajmują się Państwa dzieckiem!

Nasz mózg odbiera wszystkie informacje, które do niego docierają przy pomocy zmysłów smaku, węchu, dotyku, wzroku, słuchu. Dostarcza nam także informacji o tym, co dzieje się wewnątrz ciała oraz o jego położeniu w przestrzeni. Zmysł równowagi sprawia, że człowiek chodzi nie przewracając się, a jego ruchy są skoordynowane. Zmysł czucia głębokiego sprawia, że receptory obecne w mięśniach i więzadłach pozwalają na świadomość pozycji każdej części naszego ciała, stopnia zgięcia stawu, czy też napięcia mięśni.

Postęp cywilizacyjny, ilość bodźców, którymi otoczone są dzieci, pośpiech – to czynniki, które w wielkim stopniu wpływają na konieczność wsparcia integracji sensorycznej, aby mały człowiek dobrze funkcjonował emocjonalnie i społecznie.

9

Nasza Sala SI jest wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt i pomoce do zajęć indywidualnych. Diagnozę, terapię indywidualną dzieci i konsultacje dla rodziców prowadzą wykwalifikowani terapeuci SI. Zapraszamy!

CENNIK

Diagnoza SI – cena 380 zł
Diagnoza obejmuje 3 spotkania:
– pierwsze i drugie spotkanie w sali SI rodzic + dziecko,
– trzecie spotkanie – sam rodzic + przekazanie pisemnej opinii

Przed diagnozą zapraszamy na bezpłatną telefoniczną konsultację ze specjalistą (ok. 15 minut) po uprzednim umówieniu (tel. 600 451 341 w godz. 12.00-19.00)

Indywidualna terapia SI:
(140 zł za 45 minut) karnet 4 spotkania w cenie 560 zł (ważny 30 dni) lub karnet 16 spotkań w cenie 1920 zł (ważny 120 dni)

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602