Żłobek 2 języki Wieliczka – Tomaszkowice

 

Rolą żłobka jest umożliwienie nabywania przez dzieci umiejętności społecznych, współpracy i chęci działania w grupie poprzez organizowane zabawy, spacery, wspólne spotkania i uroczystości, również z udziałem rodziców dzieci. Taka integracja sprzyja nabywaniu zaufania, poczucia bezpieczeństwa, dobrej adaptacji.

2jezyki zlobek mobile - Żłobek

Serdecznie zapraszamy do Żłobka 2 Języki w Wieliczce – Tomaszkowicach

 

Rolą żłobka jest umożliwienie nabywania przez dzieci umiejętności społecznych, współpracy i chęci działania w grupie poprzez organizowane zabawy, spacery, wspólne spotkania i uroczystości, również z udziałem rodziców dzieci. Taka integracja sprzyja nabywaniu zaufania, poczucia bezpieczeństwa, dobrej adaptacji.

Nasz żłobek 2 języki w Wieliczce – Tomaszkowicach proponuje unikalną ofertę edukacyjno-wychowawczą:

9

najwyższy standard opieki

9

bezpieczne i nowoczesne, przyjazne dzieciom wnętrza

9

edukację poprzez zabawę

9

ciepłą, rodzinną atmosferę

9

wykwalifikowaną kadrę

9

kameralne grupy

9

smaczne jedzenie

9

własny plac zabaw

9

kreatywne zajęcia z obszaru sztuk plastycznych

9

zabawy muzyczne i taneczne - rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności dzieci

9

zajęcia "sportowe" z elementami gimnastyki korekcyjnej i zabaw sensorycznych

9

gimnastyka buzi i języka z logopedą - zajęcia wspomagające rozwój mowy i narządów artykulacyjnych

9

zajęcia z języka angielskiego wg unikalnego, autorskiego programu dla dzieci od 1 roku życia

9

naukę czynności samoobsługowych i higienicznych, zachęcanie do samodzielności oraz wdrażanie do społecznego funkcjonowania

Program żłobka obejmuje działania pozwalające na indywidualny rozwój osobowości każdego dziecka pod względem intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym. Proponujemy kreatywne zabawy, stanowiące źródło radości i przyjemności dla dziecka, a jednocześnie dostarczające bodźców stymulujących wszechstronny rozwój. Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne oraz możliwość zabawy, które elementy wraz z miłością rodzicielską stanowią fundamenty do stworzenia warunków do jak najlepszego rozwoju.

Wszystkie propozycje działań związanych z realizacją programu odnoszą się do odpowiednich potrzeb rozwojowych dzieci w określonym wieku. Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą a zajęciami edukacyjnymi, które jednorazowo trwają około 15 minut. Czas trwania zajęć edukacyjnych może być zróżnicowany, w tym także wydłużony z uwagi na indywidualne potrzeby dzieci.

Celem głównym opieki i edukacji w Żłobku 2 języki jest wszechstronne wspomaganie rozwoju indywidualnego każdego dziecka, rozwijanie jego naturalnych zdolności, inteligencji, talentów i predyspozycji. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Co wyróżnia żłobek 2 Języki:

W centrum wszystkich działań znajduje się dziecko, które w aktywny sposób konstruuje nową wiedzę i zdobywa nowe umiejętności.

Dziecko uzyskuje wsparcie od opiekunów, ale nie jest wyręczane, tylko wychowywane do samodzielności.

Opiekun realizuje takie strategie działań edukacyjnych i wychowawczych i dobiera takie metody, aby szanować indyidualna ścieżkę rozwoju dziecka.

Opiekun, to współuczestnik dziecięcych zabaw, przewodnik, organizator warunków do uczenia się i zdobywania osiągnięć rozwojowych według potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci.

Program Żłobka 2 Języki kontynuowany jest w dwujęzycznym Przedszkolu 2 Języki.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na spotkanie i ewentualnego złożenia karty wstępnego zgłoszenia dziecka do żłobka. Prowadzimy zapisy w sposób ciągły, w miarę wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy!

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon