Polityka prywatności

 

 

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Nauka Języków English Club poprzez Stronę www 2jezyki.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Nauka Języków English Club z siedzibą w Lubomierz 47, 32-740 Łapanów NIP 6792712327 REGON 120338536.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez gromadzenie plików “cookies”
b) poprzez dobrowolne przesłanie danych poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie
c) poprzez wysyłkę newslettera

6. Strona internetowa 2jezyki.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
6.1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
6.2. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
a). sesyjne
b). „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
6.3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika przesłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie. Dane przetwarzane są jedynie przez podmiot odpowiedzialny Nauka Języków English Club z siedzibą w Lubomierz 47, 32-740 Łapanów NIP 6792712327 REGON 120338536 w celu kontaktu zwrotnego oraz przesłania wymaganych przez użytkownika informacji (jak np. formularz rekrutacyjny).

8. Wysłanie Newslettera. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – personalnej zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się na newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane osobowe tj. imię oraz e-mail podane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
8.1 Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite, UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania. MailerLite jest zarejestrowana na Litwie i ma tam też swoją siedzibę (Wilno).
8.2 Podane w formularzu zapisu na newsletter dane są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania newslettera na podstawie udzielonej zgody oraz w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie uzasadnionego interesu administratora (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
8.3 Dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia sprzeciwu. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie aktywnego linka z informacją „Wypisuję się z newslettera” lub inny o tym samym znaczeniu.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności strony 2jezyki.pl, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis 2jezyki.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602