Roczne przygotowanie przedszkolne dzieci czyli tzw. zerówka

W naszych przedszkolnych zerówkach dzieci zdobywają najlepsze przygotowanie do szkoły: potrafią czytać, są przygotowane do nauki pisania, bardzo dobrze operują liczbami i mają rozwinięte umiejętności matematyczne, mają dużą wiedzę o otaczającym świecie, są samodzielne, otwarte, zadają dużo pytań, są dociekliwe i aktywne. Ich poziom umiejętności w zakresie języka angielskiego znacząco wykracza nie tylko poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ale nawet poza podstawę programową klas 1-3. Od rodziców i ze szkół, do których trafiają nasze przedszkolaki otrzymujemy informacje zwrotne, że bardzo dobrze radzą sobie w szkole.

Dzięki metodom pracy, które stosujemy, nasze przedszkolaki w sposób przyjazny, głównie przez zabawę i własną aktywność, zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.

Nasze zajęcia są różnorodne, bardzo atrakcyjne, a środowisko, w którym przebywa dziecko jest bezpieczne, znane i sprzyjające rozwojowi. Nauka sprawia dzieciom radość, więc w naturalny sposób kształtuje się pozytywna motywacja.

zerowka3 - Zerówka
zerowka2 - Zerówka
zerowka - Zerówka

Praca w naszym przedszkolu opiera się na respektowaniu indywidualnych różnic między dziećmi we wszystkich sferach ich rozwoju: poznawczego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego, a także na traktowaniu dziecka z szacunkiem. 

To znajomość jego potrzeb indywidualnych i potencjału, którym dysponuje oraz sposobu, w jaki się uczy, a także wybór odpowiednich metod i organizacja przestrzeni edukacyjnej jest dla nas drogowskazem wyznaczającym kierunki pracy. Stwarzamy warunki do rozwijania skrzydeł i do wznoszenia się wysoko, coraz wyżej …

Podczas zajęć dydaktycznych, zarówno tych prowadzonych w ramach polskiego programu, jak i tych z języka angielskiego, dzieci są dzielone na grupy 8-10-osobowe. Nauka jest wtedy efektywna i każde dziecko może odnieść sukces. Nasze przedszkolaki korzystają z ciekawego i ambitnego wachlarza różnorodnych zajęć, które wzbogacają nasz autorski program, m.in. matematyka z robotyką, kodowanie, zajęcia sensoryczne, taniec, balet, warsztaty naukowe i kulinarne, spotkania z muzyką i sztukami plastycznymi, zajęcia z wykorzystaniem Smartfloora, robot Emysa, nauka gry w szachy i inne propozycje dedykowane dla dzieci z naszych zerówek sprawiają, że rozwijają się one wszechstronnie, nie nudzą się i są gotowe na spotkanie ze szkołą.

Serdecznie zapraszamy,

Agnieszka Obrał – Stanak i Monika Zatorska

Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób

Thomas Armstrong

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602