Przedszkole polsko-angielskie 2 Języki to wyjątkowe miejsce.

Powstało po to, aby zapewnić Państwa dziecku edukację marzeń oraz środowisko, które wspiera indywidualny rozwój. Zapewniamy edukację, warunki pobytu i opiekę na najwyższym poziomie. Każde dziecko czuje się u nas, jak w domu.

Zależy nam, aby pielęgnować ciekawość świata, którą posiada każde dziecko, otwartość na nowości, kreatywność. Wychowujemy człowieka wrażliwego na potrzeby innych ludzi, uważnego, potrafiącego współpracować, empatycznego. Wspieramy rozwój społeczny dziecka oraz rozwój jego emocji. Rozwijamy wachlarz inteligencji dziecka proponując aktywności we wszystkich obszarach, podążając za jego potrzebami.

2jezyki co nas wyroznia mobile - Co nas wyróżnia?

Przedszkole polsko-angielskie 2 Języki to wyjątkowe miejsce.

Powstało po to, aby zapewnić Państwa dziecku edukację marzeń oraz środowisko, które wspiera indywidualny rozwój. Zapewniamy edukację, warunki pobytu i opiekę na najwyższym poziomie. Każde dziecko czuje się u nas, jak w domu.

Zależy nam, aby pielęgnować ciekawość świata, którą posiada każde dziecko, otwartość na nowości, kreatywność. Wychowujemy człowieka wrażliwego na potrzeby innych ludzi, uważnego, potrafiącego współpracować, empatycznego. Wspieramy rozwój społeczny dziecka oraz rozwój jego emocji. Rozwijamy wachlarz inteligencji dziecka proponując aktywności we wszystkich obszarach, podążając za jego potrzebami.

Nasze przedszkole proponuje unikalną ofertę edukacyjno-wychowawczą:

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Edukację opartą na praktycznym wykorzystaniu teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Prawdziwą dwujęzyczność, tj. jednoczesne aktywności w dwu językach: angielskim i polskim metodą immersji, czyli „zanurzenia” w języku.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Realizację autorskiego programu wychowania przedszkolnego łączącego Wielointeligentną edukację z dwujęzycznością, opracowanego przez Monikę Zatorską i Agnieszkę Obrał-Stanak - założycielki przedszkola.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Program rocznego przygotowania przedszkolnego: "Wachlarz inteligencji a 100 języków dzieci", znacząco wykraczajacy poza podstawę programową MEN.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Traktowanie języka angielskiego na równej płaszczyźnie z językiem polskim, jako naturalnego narzędzia przekazywania wiedzy i środka komunikacji.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Profesjonalną współpracę z Rodzicami opartą na zaufaniu i otwartości.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Wychowanie oparte o metodę Pozytywnej Dyscypliny, która pozwala na wejście w świat dziecka i wyposażenie go w efektywne umiejętności życiowe i społeczne.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Optymalne warunki rozwoju poznawczego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego w pięknym, nowobudowanym budynku przedszkola, profesjonalnie dostosowanym do potrzeb dzieci, bogato wyposażonym, położonym pod miastem, z dala od ruchu ulicznego, a jednocześnie z dogodnym dojazdem.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Indywidualne podejście i pracę w zgodzie z popartym obserwacją oraz konsultacją z rodzicami profilem inteligencji dziecka.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Edukację opartą o wartości uniwersalne, takie jak: szacunek, tolerancja, praworządność, patriotyzm, empatia, dobro, piękno i prawda.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Bogatą oferta zajęć dodatkowych w ramach miesięcznego czesnego, innowacyjną organizację dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

2jezyki - Co nas wyróżnia?

Z pełną świadomością i odpowiedzialnością podejmujemy się opieki i edukacji dziecka, wiedząc, jaki skarb powierzają nam Rodzice. Dbamy o zaufanie i domową atmosferę, ale nie zastępujemy Rodziców, którzy dla dziecka są zawsze najważniejszymi osobami.

U NAS SPEŁNIAJĄ SIĘ MARZENIA O IDEALNYM PRZEDSZKOLU DLA PAŃSTWA DZIECKA!

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602