Przedszkole polsko-angielskie 2 Języki to wyjątkowe miejsce.

Powstało po to, aby zapewnić Państwa dziecku edukację marzeń oraz środowisko, które wspiera indywidualny rozwój. Zapewniamy edukację, warunki pobytu i opiekę na najwyższym poziomie. Każde dziecko czuje się u nas, jak w domu.

Zależy nam, aby pielęgnować ciekawość świata, którą posiada każde dziecko, otwartość na nowości, kreatywność. Wychowujemy człowieka wrażliwego na potrzeby innych ludzi, uważnego, potrafiącego współpracować, empatycznego. Wspieramy rozwój społeczny dziecka oraz rozwój jego emocji. Rozwijamy wachlarz inteligencji dziecka proponując aktywności we wszystkich obszarach, podążając za jego potrzebami.

Przedszkole polsko-angielskie 2 Języki to wyjątkowe miejsce.

Powstało po to, aby zapewnić Państwa dziecku edukację marzeń oraz środowisko, które wspiera indywidualny rozwój. Zapewniamy edukację, warunki pobytu i opiekę na najwyższym poziomie. Każde dziecko czuje się u nas, jak w domu.

Zależy nam, aby pielęgnować ciekawość świata, którą posiada każde dziecko, otwartość na nowości, kreatywność. Wychowujemy człowieka wrażliwego na potrzeby innych ludzi, uważnego, potrafiącego współpracować, empatycznego. Wspieramy rozwój społeczny dziecka oraz rozwój jego emocji. Rozwijamy wachlarz inteligencji dziecka proponując aktywności we wszystkich obszarach, podążając za jego potrzebami.

Nasze przedszkole proponuje unikalną ofertę edukacyjno-wychowawczą:

Edukację opartą na praktycznym wykorzystaniu teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Prawdziwą dwujęzyczność, tj. jednoczesne aktywności w dwu językach: angielskim i polskim metodą immersji, czyli „zanurzenia” w języku.

Realizację autorskiego programu wychowania przedszkolnego łączącego Wielointeligentną edukację z dwujęzycznością, opracowanego przez Monikę Zatorską i Agnieszkę Obrał-Stanak - założycielki przedszkola.

Program rocznego przygotowania przedszkolnego: "Wachlarz inteligencji a 100 języków dzieci", znacząco wykraczajacy poza podstawę programową MEN.

Traktowanie języka angielskiego na równej płaszczyźnie z językiem polskim, jako naturalnego narzędzia przekazywania wiedzy i środka komunikacji.

Profesjonalną współpracę z Rodzicami opartą na zaufaniu i otwartości.

Wychowanie oparte o metodę Pozytywnej Dyscypliny, która pozwala na wejście w świat dziecka i wyposażenie go w efektywne umiejętności życiowe i społeczne.

Optymalne warunki rozwoju poznawczego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego w pięknym, nowobudowanym budynku przedszkola, profesjonalnie dostosowanym do potrzeb dzieci, bogato wyposażonym, położonym pod miastem, z dala od ruchu ulicznego, a jednocześnie z dogodnym dojazdem.

Indywidualne podejście i pracę w zgodzie z popartym obserwacją oraz konsultacją z rodzicami profilem inteligencji dziecka.

Edukację opartą o wartości uniwersalne, takie jak: szacunek, tolerancja, praworządność, patriotyzm, empatia, dobro, piękno i prawda.

Bogatą oferta zajęć dodatkowych w ramach miesięcznego czesnego, innowacyjną organizację dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Z pełną świadomością i odpowiedzialnością podejmujemy się opieki i edukacji dziecka, wiedząc, jaki skarb powierzają nam Rodzice. Dbamy o zaufanie i domową atmosferę, ale nie zastępujemy Rodziców, którzy dla dziecka są zawsze najważniejszymi osobami.

U NAS SPEŁNIAJĄ SIĘ MARZENIA O IDEALNYM PRZEDSZKOLU DLA PAŃSTWA DZIECKA!

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602