INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA

 

Jest to zdolność rozumienia samego siebie, stawiania sobie celów i ich konsekwentnej realizacji, rozumienia i wyrażania swoich uczuć i przeżyć, patrzenia na świat z własnego punktu widzenia, a także w umiejętności świadomego planowania i kierowania własnym rozwojem. Osoby, u których podstawą działania jest inteligencja intrapersonalna są samodzielne, zaradne i niezależne, znają i wykorzystują swoje mocne strony, budują wewnętrzną motywację, mają bogate życie wewnętrzne. Nie nudzą się bez towarzystwa innych, w czasie przebywania „sam na sam” ze sobą wykonują ulubione zajęcia. Lubią decydować o sobie i żyć w zgodzie z samym sobą.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja intrapersonalna, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

lubisz pracować samodzielnie,

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

znasz i wykorzystujesz swoje mocne strony,

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

z łatwością budujesz wewnętrzną motywację, aby osiągnąć zamierzony cel,

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

poszukujesz odpowiedzi na „trudne” pytania, ale masz także sporo dystansu do własnej osoby, nie jesteś nadwrażliwy/nadwrażliwa na swoim punkcie,

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

samodzielnie wyznaczasz i jasno precyzujesz swoje cele własne,

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

lubisz samodzielnie podejmować decyzje,

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

chętnie przebywasz i nie nudzisz się we własnym towarzystwie, wykonujesz wtedy ulubione zajęcia,

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

jesteś osobą zaradną, niezależną, samodzielną,

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

rozumiesz i potrafisz wyrazić to, co czujesz,

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

interesujesz się osobistym rozwojem, doskonaleniem siebie,

int intraperson - Inteligencja intrapersonalna

lubisz decydować o sobie.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602