INTELIGENCJA RUCHOWA

 

Jest to świadomość własnego ciała i umiejętne jego wykorzystywanie. Osoby o rozwiniętym tym typie inteligencji rozumieją i poznają świat głównie poprzez ruch, kontakt fizyczny, bezpośrednie doświadczanie i działanie. Lubią być w ruchu, chętnie wykonują ćwiczenia fizyczne, chętnie i szybko uczą się różnych sprawności ruchowych. Często uprawiają sporty, mają zdolności do sprawnego kontrolowania ruchów, bardzo dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Jednym z jej przejawów jest także wysoka sprawność manualna (ważna np. dla chirurgów, stomatologów, rzemieślników, artystów rzeźbiarzy, czy malarzy). Osoby uzdolnione i sprawne manualnie chętnie wykonują „prace ręczne”, w czasie rozmowy używają mowy ciała i gestykulują. Posiadają dobre wyczucie własnego ciała, odległości i przestrzeni. Często wyrażają emocje „całą swoją osobą”.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja ruchowa, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

int ruch - Inteligencja ruchowa

lubisz ćwiczenia fizyczne, a uprawianie sportu i ruch stanowią dla ciebie źródło przyjemności, radości,

int ruch - Inteligencja ruchowa

łatwo uczysz się różnych sprawności ruchowych; np. jako dziecko bez trudu nauczyłeś/nauczyłaś się pływać, jeździć na rowerze, grać w gry zespołowe itp.,

int ruch - Inteligencja ruchowa

masz dobre wyczucie odległości i przestrzeni (np. potrafisz na oko ocenić odległość do określonego miejsca,

int ruch - Inteligencja ruchowa

jesteś sprawny/sprawna (może uzdolniony/a) manualnie – potrafisz posługiwać się różnymi narzędziami, przyborami, przedmiotami,

int ruch - Inteligencja ruchowa

masz dobrą koordynację ruchową; twoje ruchy są pewne, zdecydowane,

int ruch - Inteligencja ruchowa

wykorzystujesz ruch w sposób celowy i świadomy,

int ruch - Inteligencja ruchowa

posiadasz dobre wyczucie własnego ciała,

int ruch - Inteligencja ruchowa

sport pozwala ci na rozładowanie emocji, czy tez energii,

int ruch - Inteligencja ruchowa

chętnie wykonujesz różne prace, do których potrzebna jest np. precyzja rąk,

int ruch - Inteligencja ruchowa

w czasie rozmowy używasz mowy ciała, gestykulujesz, ruszasz się.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602