INTELIGENCJA RUCHOWA

Jest to świadomość własnego ciała i umiejętne jego wykorzystywanie. Osoby o rozwiniętym tym typie inteligencji rozumieją i poznają świat głównie poprzez ruch, kontakt fizyczny, bezpośrednie doświadczanie i działanie. Lubią być w ruchu, chętnie wykonują ćwiczenia fizyczne, chętnie i szybko uczą się różnych sprawności ruchowych. Często uprawiają sporty, mają zdolności do sprawnego kontrolowania ruchów, bardzo dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Jednym z jej przejawów jest także wysoka sprawność manualna (ważna np. dla chirurgów, stomatologów, rzemieślników, artystów rzeźbiarzy, czy malarzy). Osoby uzdolnione i sprawne manualnie chętnie wykonują „prace ręczne”, w czasie rozmowy używają mowy ciała i gestykulują. Posiadają dobre wyczucie własnego ciała, odległości i przestrzeni. Często wyrażają emocje „całą swoją osobą”.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja ruchowa, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

lubisz ćwiczenia fizyczne, a uprawianie sportu i ruch stanowią dla ciebie źródło przyjemności, radości,
łatwo uczysz się różnych sprawności ruchowych; np. jako dziecko bez trudu nauczyłeś/nauczyłaś się pływać, jeździć na rowerze, grać w gry zespołowe itp.,
masz dobre wyczucie odległości i przestrzeni (np. potrafisz na oko ocenić odległość do określonego miejsca,
jesteś sprawny/sprawna (może uzdolniony/a) manualnie – potrafisz posługiwać się różnymi narzędziami, przyborami, przedmiotami,
masz dobrą koordynację ruchową; twoje ruchy są pewne, zdecydowane,
wykorzystujesz ruch w sposób celowy i świadomy,
posiadasz dobre wyczucie własnego ciała,
sport pozwala ci na rozładowanie emocji, czy tez energii,
chętnie wykonujesz różne prace, do których potrzebna jest np. precyzja rąk,
w czasie rozmowy używasz mowy ciała, gestykulujesz, ruszasz się.