INTELIGENCJA MATEMATYCZNO-LOGICZNA

Jest to rozumienie świata liczb i symboli matematycznych, umiejętność sprawnego liczenia, ale także logicznego myślenia, analizowania, wnioskowania, kreatywnego rozwiązywania problemów. Osoby o dominującym tym typie inteligencji są konkretne, dociekliwe, dokładne i zorganizowane, zadają szereg pytań i lubią precyzyjne instrukcje; lubią samodzielnie badać i zbierać informacje, a następnie umiejętnie te informacje szeregują i klasyfikują, a później wyciągają z nich wnioski. Posiadają zdolności w zakresie dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, porządkują i wykorzystują dostępne informacje oraz grupują np. według jakiejś zasady czy cechy. Już we wczesnym dzieciństwie zaczynają rozumieć znaczenie symboli. W czasie wolnym chętnie korzystają z gier logicznych, łamigłówek, zagadek. Potrafią kreatywnie rozwiązywać problemy i mają poczucie humoru.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja matematyczno - logiczna, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

myślisz logicznie,
lubisz ustaloną kolejność i porządek rzeczy,
lubisz otrzymywać precyzyjne instrukcje,
jesteś osobą konkretną i dociekliwą,
lubisz badać i zbierać informacje,
lubisz gry logiczne, łamigłówki i zagadki,
umiejętnie szeregujesz, klasyfikujesz,
potrafisz wyciągnąć wnioski, analizując problem,
z łatwością dostrzegasz związki przyczyny ze skutkiem,
masz wiele pytań dotyczących otaczającego świata,
chętnie rozwiązujesz problemy,
masz umiejętność kreatywnego i niestandardowego poszukiwania i znajdywania rozwiązań problemów,
lubisz przeliczać różne rzeczy,
potrafisz bez trudności sklasyfikować lub grupować według jakiejś zasady czy cechy,
rozumiesz i zapamiętujesz z łatwością znaczenie symboli,
jesteś osobą dokładną i zorganizowaną, lubisz mieć wszystko zaplanowane.