INTELIGENCJA MATEMATYCZNO-LOGICZNA

 

Jest to rozumienie świata liczb i symboli matematycznych, umiejętność sprawnego liczenia, ale także logicznego myślenia, analizowania, wnioskowania, kreatywnego rozwiązywania problemów. Osoby o dominującym tym typie inteligencji są konkretne, dociekliwe, dokładne i zorganizowane, zadają szereg pytań i lubią precyzyjne instrukcje; lubią samodzielnie badać i zbierać informacje, a następnie umiejętnie te informacje szeregują i klasyfikują, a później wyciągają z nich wnioski. Posiadają zdolności w zakresie dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, porządkują i wykorzystują dostępne informacje oraz grupują np. według jakiejś zasady czy cechy. Już we wczesnym dzieciństwie zaczynają rozumieć znaczenie symboli. W czasie wolnym chętnie korzystają z gier logicznych, łamigłówek, zagadek. Potrafią kreatywnie rozwiązywać problemy i mają poczucie humoru.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja matematyczno – logiczna, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

myślisz logicznie,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

lubisz ustaloną kolejność i porządek rzeczy,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

lubisz otrzymywać precyzyjne instrukcje,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

jesteś osobą konkretną i dociekliwą,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

lubisz badać i zbierać informacje,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

lubisz gry logiczne, łamigłówki i zagadki,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

umiejętnie szeregujesz, klasyfikujesz,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

potrafisz wyciągnąć wnioski, analizując problem,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

z łatwością dostrzegasz związki przyczyny ze skutkiem,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

masz wiele pytań dotyczących otaczającego świata,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

chętnie rozwiązujesz problemy,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

masz umiejętność kreatywnego i niestandardowego poszukiwania i znajdywania rozwiązań problemów,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

lubisz przeliczać różne rzeczy,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

potrafisz bez trudności sklasyfikować lub grupować według jakiejś zasady czy cechy,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

rozumiesz i zapamiętujesz z łatwością znaczenie symboli,

int mat - Inteligencja matematyczno-logiczna

jesteś osobą dokładną i zorganizowaną, lubisz mieć wszystko zaplanowane.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602