INTELIGENCJA JĘZYKOWA

Jest to umiejętność posługiwania się słowem mówionym i pisanym, wrażliwość na znaczenie słów, rymy, rytmy, dźwięki, melodię języka, dobra pamięć słuchowa. Osoby, u których dominuje ten rodzaj inteligencji potrafią pięknie się wypowiadać w mowie lub/i w piśmie, ciekawie opowiadają, chętnie prowadzą dyskusje, potrafią przejrzyście spisać i przekazać swoje myśli innym ludziom. Posługują się bogatym słownictwem, chętnie poznają i szybko zapamiętują nowe słowa, mają często łatwość uczenia się słów w językach obcych, chętnie zadają pytania, lubią czytać, lubią "zabawy słowami".

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja językowa, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

lubisz mówić, opowiadać, słuchać opowieści,
wypowiadasz się w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób,
posiadasz używasz bogatego słownictwa,
potrafisz tworzyć oryginalne historie, zainteresować słuchaczy tym, o czym mówisz,
masz łatwość uczenia się słów w językach obcych,
jesteś wrażliwy/wrażliwa na melodię języka, na rymy, dźwięki, znaczenie słów,
z łatwością zapamiętujesz to, co usłyszysz; szybko się uczysz słuchając wypowiedzi innych osób,
chętnie zadajesz pytania, dopytujesz, jeśli czegoś nie wiesz,
z łatwością zapamiętujesz nowe słowa, również w obcych językach,
lubisz czytać,
lubisz recytować, łatwo zapamiętujesz teksty np. wierszy, piosenek, fragmenty prozatorskie,
potrafisz spisywać swoje myśli,
w czytelny i ciekawy sposób wypowiadasz się na piśmie.