INTELIGENCJA JĘZYKOWA

 

Jest to umiejętność posługiwania się słowem mówionym i pisanym, wrażliwość na znaczenie słów, rymy, rytmy, dźwięki, melodię języka, dobra pamięć słuchowa. Osoby, u których dominuje ten rodzaj inteligencji potrafią pięknie się wypowiadać w mowie lub/i w piśmie, ciekawie opowiadają, chętnie prowadzą dyskusje, potrafią przejrzyście spisać i przekazać swoje myśli innym ludziom. Posługują się bogatym słownictwem, chętnie poznają i szybko zapamiętują nowe słowa, mają często łatwość uczenia się słów w językach obcych, chętnie zadają pytania, lubią czytać, lubią „zabawy słowami”.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja językowa, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

int jezykowa - Inteligencja językowa

lubisz mówić, opowiadać, słuchać opowieści,

int jezykowa - Inteligencja językowa

wypowiadasz się w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób,

int jezykowa - Inteligencja językowa

posiadasz używasz bogatego słownictwa,

int jezykowa - Inteligencja językowa

potrafisz tworzyć oryginalne historie, zainteresować słuchaczy tym, o czym mówisz,

int jezykowa - Inteligencja językowa

masz łatwość uczenia się słów w językach obcych,

int jezykowa - Inteligencja językowa

jesteś wrażliwy/wrażliwa na melodię języka, na rymy, dźwięki, znaczenie słów,

int jezykowa - Inteligencja językowa

z łatwością zapamiętujesz to, co usłyszysz; szybko się uczysz słuchając wypowiedzi innych osób,

int jezykowa - Inteligencja językowa

chętnie zadajesz pytania, dopytujesz, jeśli czegoś nie wiesz,

int jezykowa - Inteligencja językowa

z łatwością zapamiętujesz nowe słowa, również w obcych językach,

int jezykowa - Inteligencja językowa

lubisz czytać,

int jezykowa - Inteligencja językowa

lubisz recytować, łatwo zapamiętujesz teksty np. wierszy, piosenek, fragmenty prozatorskie,

int jezykowa - Inteligencja językowa

potrafisz spisywać swoje myśli,

int jezykowa - Inteligencja językowa

w czytelny i ciekawy sposób wypowiadasz się na piśmie.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602