INTELIGENCJA INTERPERSONALNA

 

Jest to zdolność komunikowania się, wrażliwość na potrzeby innych, empatia, umiejętność współodczuwania, patrzenia na świat z punktu widzenia innej osoby. Jest to także zdolność rozwiązywania konfliktów, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Osoby, u których dominuje inteligencja interpersonalna łatwo nawiązują kontakty społeczne, mają zdolności przywódcze (cechy lidera), lubią i potrafią współpracować w zespole, są komunikatywne, potrafią słuchać innych. Są lubiane i otoczone gronem znajomych i przyjaciół. Dbają o dobre relacje z innymi osobami, wczuwają się w sytuacje i problemy innych, ale także zachowują asertywność przy konfrontacji.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja interpersonalna, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

int interpers - Inteligencja interpersonalna

lubisz i potrafisz pracować w grupie,

int interpers - Inteligencja interpersonalna

łatwo nawiązujesz kontakty społeczne,

int interpers - Inteligencja interpersonalna

masz zdolności przywódcze,

int interpers - Inteligencja interpersonalna

jesteś osobą komunikatywną,

int interpers - Inteligencja interpersonalna

potrafisz słuchać tego, co mają do powiedzenia inni,

int interpers - Inteligencja interpersonalna

zachowujesz asertywność (umiejętność odmawiania) przy konfrontacji, potrafisz pójść na kompromis, jeśli trzeba,

int interpers - Inteligencja interpersonalna

jesteś osobą lubianą,

int interpers - Inteligencja interpersonalna

dbasz o dobre relacje z innymi ludźmi,

int interpers - Inteligencja interpersonalna

potrafić patrzyć na świat oczyma drugiego człowieka,

int interpers - Inteligencja interpersonalna

umiesz wczuć się w sytuację innych osób i zrozumieć ich problemy,

int interpers - Inteligencja interpersonalna

potrafisz rozwiązywać konflikty, nie dopuszczasz do ich narastania.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602