INTELIGENCJA INTERPERSONALNA

 

Jest to zdolność komunikowania się, wrażliwość na potrzeby innych, empatia, umiejętność współodczuwania, patrzenia na świat z punktu widzenia innej osoby. Jest to także zdolność rozwiązywania konfliktów, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Osoby, u których dominuje inteligencja interpersonalna łatwo nawiązują kontakty społeczne, mają zdolności przywódcze (cechy lidera), lubią i potrafią współpracować w zespole, są komunikatywne, potrafią słuchać innych. Są lubiane i otoczone gronem znajomych i przyjaciół. Dbają o dobre relacje z innymi osobami, wczuwają się w sytuacje i problemy innych, ale także zachowują asertywność przy konfrontacji.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja interpersonalna, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

lubisz i potrafisz pracować w grupie,

łatwo nawiązujesz kontakty społeczne,

masz zdolności przywódcze,

jesteś osobą komunikatywną,

potrafisz słuchać tego, co mają do powiedzenia inni,

zachowujesz asertywność (umiejętność odmawiania) przy konfrontacji, potrafisz pójść na kompromis, jeśli trzeba,

jesteś osobą lubianą,

dbasz o dobre relacje z innymi ludźmi,

potrafić patrzyć na świat oczyma drugiego człowieka,

umiesz wczuć się w sytuację innych osób i zrozumieć ich problemy,

potrafisz rozwiązywać konflikty, nie dopuszczasz do ich narastania.

przedszkole 2 języki

Tomaszkowice 440
32-020 Wieliczka

telefon

602 342 602