INTELIGENCJA PRZYRODNICZA

Przejawia się zamiłowaniem do przyrody, zainteresowaniem środowiskiem naturalnym, jest zdolnością do rozpoznawania i kategoryzowania świata roślin, zwierząt oraz innych obiektów przyrodniczych. Osoby, u których dominuje ten typ inteligencji, są ciekawe świata, „rozumieją mowę” zwierząt, lubią przebywać na powietrzu, lubią samodzielnie eksperymentować, doświadczać, często zainteresowane są ekologią. Umiejętnie klasyfikują przedmioty w hierarchie, dostrzegają zależności i wzorce w przyrodzie. Chętnie obserwują, rozpoznają i badają świat roślin i zwierząt. Fascynuje je otoczenie, chętnie kolekcjonują okazy przyrodnicze, zbierają albumy, filmy czy książki o tematyce przyrodniczej. Są zainteresowane zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi, chemicznymi. Chętnie angażują się w opiekę nad zwierzętami, czy też uprawiają ogród. Lubią wypoczynek na łonie natury.

Jeżeli jesteś osobą, u której dominuje inteligencja przyrodnicza, to wiele z poniższych stwierdzeń jest ci bliskich:

jesteś ciekawa/ciekawy świata, który cię otacza,
lubisz przebywać na powietrzu, wypoczywać na łonie natury,
lubisz samodzielnie eksperymentować, doświadczać, przeprowadzać eksperymenty,
interesujesz się ekologią, rozumiesz problemy współczesnego świata,
klasyfikujesz z łatwością przedmioty w hierarchie,
bez trudu dostrzegasz zależności i wzorce w przyrodzie,
obserwujesz, rozpoznajesz i „rozumiesz” świat roślin i zwierząt,
fascynuje cię otaczający świat przyrody,
kolekcjonujesz okazy przyrodnicze,
zbierasz lub chętnie korzystasz z albumów, obrazów, filmów czy też książek o tematyce przyrodniczej,
interesujesz się zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi, chemicznymi,
opiekują się zwierzęciem, rośliną, jesteś właścicielem/ hodowcą zwierzęcia/rośliny.