W naszym przedszkolu dbamy o rozwój  zmysłów, gdyż mózg odbiera wszystkie informacje, jakie do niego docierają właśnie przy pomocy zmysłów. Możemy zatem wspierać mózg każdego dziecka we właściwym przetwarzaniu bodźców zabawy sensoplastyczne

poprzez wykorzystanie różnorodnych zabaw. Poniżej proponujemy zabawy rozwijające zmysł dotyku. Pomysły są sprawdzone, we wszystkich zabawach dzieci uczestniczyły będąc w przedszkolu 2 języki w Wieliczce – Tomaszkowicach.

Zachęcamy  Rodziców dzieci, które nie mogły z różnych przyczyn uczestniczyć w zajęciach na terenie przedszkola (szczególnie przebywających na kwarantannie lub w izolacji), aby skorzystali z naszych pomysłów w domu 🙂

Do pobrania:

zabawy rozwijające zmysł dotyku