Z dumą i radością ogłaszamy, iż od 1 stycznia 2017 roku startujemy z działalnością Żłobka 2 języki.

Działalność żłobka w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2018 roku będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Co to dla Was oznacza?

Dla Rodziców, dla których niewystarczająca infrastruktura opieki na dzieckiem do lat 3 była przeszkodą w wejściu lub powrocie na rynek pracy, mogą liczyć na preferencyjne warunki.

Co zrobić żeby skorzystać z projektu?

Sprawdź czy spełniasz poniższe kryteria:

 

1) kobiety i mężczyźni zamieszkali lub zatrudnieni na terenie gminy i miasta Wieliczka oraz gminy Biskupice

2) kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie gminy i miasta Wieliczka oraz gminy Biskupice i pozostający bez zatrudnienia

3) kobiety i mężczyźni planujący powrót na rynek pracy

4) kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej

5) kobiety i mężczyźni sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 3

 

Powyżej wskazane kryteria muszą zostać spełnione łącznie przez uczestnika (za wyjątkiem kryterium A i B – konieczne jest spełnienie jednego z punktów).

I runda rekrutacyjna: 19.12 – 23.12.2016 r. godz. 8-16.00

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 na stronie internetowej: 2jezyki.pl

 w biurze projektu: Wieliczka – Tomaszkowice 440 (Dworek Emilii), 32-020 Wieliczka w godzinach pracy przedszkola.

Szczegółowe informacje na temat projektu można także uzyskać pod numerem telefonu 602 342 602

Serdecznie zapraszamy!