W dzisiejszym świecie dziecko otoczone jest wieloma bodźcami, część z nich jest korzystna, część niekorzystna dla jego rozwoju. Dlatego podczas zajęć sensorycznych, które prowadzimy dla dzieci z naszego przedszkola i żłobka (nie mają one charakteru terapii, a są zajęciami edukacyjnymi),

staramy się duży nacisk położyć na stymulację zmysłu dotyku, równowagi, zachęcać do rozwijania kompetencji ruchowych. Wspieranie rozwoju mózgu opieramy m.in. o aktywność ruchową, gdyż ruch jest podstawą rozwoju maluchów. Aktywność fizyczna poprawia integrację bodźców odbieranych przez dziecko z otoczenia i z własnego ciała. Zajęcia te dostarczają dzieciom wiele radości, aż się nie chce wychodzić z sali zabaw ruchowych …

20190701 111840 - Zajęcia sensoryczne w przedszkolu: Wieliczka - Tomaszkowice 20190701 111812 - Zajęcia sensoryczne w przedszkolu: Wieliczka - Tomaszkowice 20190624 113844 1 - Zajęcia sensoryczne w przedszkolu: Wieliczka - Tomaszkowice

kolorowy lód 2 - Zajęcia sensoryczne w przedszkolu: Wieliczka - Tomaszkowice  kolorowy lód 2 6 - Zajęcia sensoryczne w przedszkolu: Wieliczka - Tomaszkowice