W naszym przedszkolu dbamy o rozwój  zmysłów, gdyż mózg odbiera wszystkie informacje, jakie do niego docierają właśnie przy pomocy zmysłów. Możemy zatem wspierać mózg każdego dziecka we właściwym przetwarzaniu bodźców

poprzez wykorzystanie różnorodnych zabaw. Poniżej proponujemy zabawy rozwijające zmysł dotyku. Pomysły są sprawdzone, we wszystkich zabawach dzieci uczestniczyły będąc w przedszkolu 2 języki w Wieliczce – Tomaszkowicach.

Zapraszamy!

zabawy rozwijające zmysł dotyku