Logorytmika, czyli metoda łącząca wsparcie logopedyczne z rytmiką, to zajęcia bardzo lubiane przez najmłodsze przedszkolaki. Zajęcia oddziałują na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dzieci uczestniczących w zajęciach.

A gdy zabawie towarzyszy instrument, czyli muzyka na żywo, to nikt nie może przejść obojętnie 🙂

20220923 095826 - Uwielbiamy logorytmikę