Kontakt ze zwierzętami sprawia, że dzieci stają się wrażliwe i otwarte, uczy rozpoznawania i nazywania emocji, rozwija empatię, wpływa korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny człowieka. W naszym przedszkolu rozwijamy wszystkie typy inteligencji dziecka, a przez kontakt ze zwierzętami szczególnie inteligencję przyrodniczą i interpersonalną.

 konik1 - Rozwijamy wrażliwość, empatię i miłość do przyrody konik - Rozwijamy wrażliwość, empatię i miłość do przyrody konik2 - Rozwijamy wrażliwość, empatię i miłość do przyrodykon - Rozwijamy wrażliwość, empatię i miłość do przyrody  koniki - Rozwijamy wrażliwość, empatię i miłość do przyrody