Dzięki inteligencji przyrodniczej rozumiemy świat roślin i zwierząt, zależności zachodzących w przyrodzie;

chcemy działać na rzecz jej ochrony i doceniamy jej różnorodność. Codziennie wykorzystujemy tę inteligencję  w naszym przedszkolu, np. do nauki języka angielskiego, albo matematyki 🙂

przyrod - Rozwijamy inteligencję przyrodniczą farma - Rozwijamy inteligencję przyrodniczą przyr - Rozwijamy inteligencję przyrodniczą