W naszym przedszkolu bardzo ważnym elementem wspierania rozwoju dziecka jest rozwijanie jego inteligencji muzycznej. Począwszy od wspólnego śpiewania oraz słuchania muzyki podczas zajęć oraz posiłków i momentów relaksu, poprzez udział dzieci w organizowanych przez nas cyklicznie koncertach muzyków Filharmonii Krakowskiej,

samodzielnego tworzenia muzyki, wyrażania jej w sposób niewerbalny, określania jej nastroju, aż po rozróżnianie instrumentów i ich dźwięków, rodzajów głosu ludzkiego, łączeniu muzyki z ruchem …… a wszystko po to, aby wspierać wrażliwość, rozwój emocji, indywidualne talenty muzyczne, ale także inne typy inteligencji, np. wizualno-przestrzenną, czy matematyczną…. Badania naukowe potwierdzają, że muzyka ma ścisły związek z rozwojem funkcji mózgu odpowiedzialnych za naukę czytania i pisania.

Duńskiego nauczyciel i psycholog, dr Kjelda Johansen, używał nagrań muzycznych o odpowiedniej częstotliwości, by poprawić zdolność słuchowego różnicowania dźwięków oraz szybkość przetwarzania informacji u dzieci. Podczas trwającego rok treningu nastąpiła znacząca poprawa u 70 procent z ponad tysiąca dzieci uczestniczących w projekcie. A eksperyment przeprowadzony w 1996 r. przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego wykazał istotny związek pomiędzy muzyką a inteligencją wizualno-przestrzenną. Dzieci w wieku przedszkolnym, które miały regularne lekcje muzyki przez 9 miesięcy, znacząco wyprzedzały w rozwoju orientacji przestrzennej grupę dzieci, która takich zajęć nie miała

Zapraszamy do naszego przedszkola, każde dziecko ma u nas szansę na wsparcie rozwoju wszystkich typów inteligencji.

inteligencje032 - Rozwijamy inteligencję muzyczną w żłobku i przedszkolu w Wieliczce - Tomaszkowicach  inteligencje031 - Rozwijamy inteligencję muzyczną w żłobku i przedszkolu w Wieliczce - Tomaszkowicach