„Eksplozja” mowy, wrażliwość na znaczenie słów, rymy, rytmy, dźwięki, melodię języka, łatwość przyswajania (w sposób naturalny) różnych systemów językowych – obserwujemy, że nasze przedszkolaki wprost chłoną dwa języki (język angielski i język polski), którymi posługujemy się w przedszkolu w Wieliczce – Tomaszkowicach.

Dzieci rozwijają inteligencję językową poprzez wykorzystanie także innych typów inteligencji: wizualno-przestrzennej, ruchowej, interpersonalnej, intrapersonalnej, przyrodniczej, muzycznej, a nawet matematyczno -logicznej. Każde dziecko jest inne, każde ma ogromny potencjał, dlatego tak ważny jest dobór metod do potrzeb dzieci. Zapraszamy do naszego przedszkola w Wieliczce -Tomaszkowicach.