Inteligencja interpersonalna, to zdolność rozumienia innych ludzi, współodczuwania, negocjowania
i wypracowywania kompromisów oraz patrzenia na świat oczyma innej osoby.

W naszym przedszkolu szczególnie dbamy o rozwój inteligencji interpersonalnej, aby każde dziecko nabyło umiejętność współpracy w zespole, tak niezbędną we współczesnym świecie, aby rozwijało empatię, zdolność do rozumienia emocji innych ludzi, umiejętność odnalezienia się w różnorodnych sytuacjach społecznych. Zależy nam, aby dzieci były dla siebie uprzejme, chętne do pomocy i do rozumienia potrzeb drugiej osoby, aby potrafiły wczuć się w emocje koleżanki/kolegi, rozumiały, że nie wolno naruszać praw innych ludzi. Wychowujemy w oparciu o metodę Pozytywnej Dyscypliny, która wspiera rozwój samodzielności i odpowiedzialności u dzieci, uczy dzieci zarządzać własnymi emocjami, rozwija osobowość, charakter, pozwala dziecku czuć, że jest ważne. Stosujemy wiele narzędzi, które pozwalają na nabywanie przez dzieci wartościowych umiejętności społecznych i życiowych.

IMG 0823 - Rozwijamy inteligencję interpersonalną IMG 1459 - Rozwijamy inteligencję interpersonalną

IMG 0961 1 - Rozwijamy inteligencję interpersonalną IMG 1582 min - Rozwijamy inteligencję interpersonalnąIMG 1366 min - Rozwijamy inteligencję interpersonalną IMG 0910 - Rozwijamy inteligencję interpersonalną