W naszym przedszkolu 2 języki dbamy o rozwój inteligencji interpersonalnej, gdyż jest ona niezwykle potrzebna w życiu i relacjach między ludźmi. Inteligencja interpersonalna, to zdolność rozumienia cudzych przeżyć i emocji,

umiejętność współodczuwania, popatrzenia na świat oczyma drugiej osoby, zdolność do współpracy. Inteligencja interpersonalna potrzebna jest każdemu i każdej z nas, aby nasze życie było pełne, szczęśliwe, abyśmy mieli przyjaciół i umieli być przyjaciółmi, abyśmy umieli budować relacje, dzielić się, brać i dawać…