Czy wiecie kto to jest trener? Ale nie taki, który trenuje zawodników przygotowujących się do mistrzostw albo do olimpiady… Mama Natalki i Kai przeprowadziła dla nas zajęcia w taki sposób, jak robi to z dorosłymi, bo jest trenerem – nauczycielem dorosłych

Uczyliśmy się komunikacji, pracy w grupie, a także kodowania. Ale się nam podobało! DZIĘKUJEMY!