Jedną z naszych metod pracy jest metoda projektu edukacyjnego. Metoda ta pozwala dzieciom samodzielnie nadać kierunek prowadzonym działaniom oraz pomaga w integracji grupy, buduje poczucie odpowiedzialności za wywiązanie się z przydzielonych zadań, pokazuje wartość współdziałania i daje radość

z efektów wspólnie zaplanowanej i zrealizowanej aktywności. Dzieci współpracują rozwiązując różnego rodzaju problemy związane z tematem projektu, same wskazują, czego chcą się dowiedzieć, korzystają z różnych źródeł wiedzy, wybierają najciekawsze dla siebie zagadnienia. To one są aktywne, tworzą plan działania np. w formie map myśli, przyglądają się zagadnieniom, które chcą poznać i modyfikują je w trakcie swoich aktywności. Działania opierają się na samodzielności i kreatywności przedszkolaków w trakcie realizacji projektu, a w efekcie powstaje dzieło, które jest prezentowane społeczności przedszkolnej w wybrany przez dzieci sposób. Ta metoda ma same zalety, a efekty projektów często zaskakują poziomem kreatywności, rzetelnego opracowania tematu, a przede wszystkim daje mnóstwo radości dzieciom, nauczycielom i rodzicom, ponieważ Rodzice w aktywny sposób i z dużym zaangażowaniem włączają się do naszych działań. W kwietniu realizujemy kilka projektów – a ich efekty można obejrzeć w naszej galerii zdjęć. Zapraszamy!

zolw 1 - Pracujemy metodą projektu edukacyjnego zolw 3 - Pracujemy metodą projektu edukacyjnego  zolw - Pracujemy metodą projektu edukacyjnego

bocian 2 - Pracujemy metodą projektu edukacyjnego bocian 3 - Pracujemy metodą projektu edukacyjnego bocian 4 - Pracujemy metodą projektu edukacyjnego

papier - Pracujemy metodą projektu edukacyjnegoprojekt - Pracujemy metodą projektu edukacyjnego pszczoly - Pracujemy metodą projektu edukacyjnego teatr - Pracujemy metodą projektu edukacyjnego