Wszyscy pracownicy naszego przedszkola, to osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zależy nam, aby również dzieci od najmłodszych lat nabywały typowo praktycznych umiejętności w tym obszarze, oczywiście na poziomie adekwatnym do wieku i swoich możliwości. A wszystko po to, aby w przyszłości umiały profesjonalnie udzielić pierwszej pomocy lub/i wezwać pomoc w sytuacjach trudnych.

Zakładamy, że każde dziecko w naszym przedszkolu oswoi się z tematyką dotyczącą ochrony zdrowia i życia oraz będzie w praktyce ćwiczyć wzywanie pomocy i jej udzielanie. Dzięki realizacji tego programu (jest to cykl zajęć oraz szereg ćwiczeń utrwalających) dzieci rozwijają empatię, uczą się współpracy, nabywają umiejętności myślenia logicznego, kształtują uważność. Uczą się bezpiecznych zachowań, wyzbywają się strachu przed wizytą u lekarza, uczą się szacunku do zdrowia własnego i innych osób, zaczynają rozumieć związki przyczynowo – skutkowe (np. miś zawiadomił ratownika, że jego koleżanka potrzebuje pomocy, dzięki temu ratownik mógł tej pomocy udzielić; miś skaleczył się w łapkę, dziecko potrafi zdezynfekować i opatrzyć skaleczenie).

pomoc - Pierwsza pomoc przedmedyczna - autorski projekt pieeeeerwsza - Pierwsza pomoc przedmedyczna - autorski projekt pierwsza pomoc - Pierwsza pomoc przedmedyczna - autorski projekt pierwsza - Pierwsza pomoc przedmedyczna - autorski projekt
pierwssz - Pierwsza pomoc przedmedyczna - autorski projekt program pierwsz - Pierwsza pomoc przedmedyczna - autorski projekt