Od września nowego roku przedszkolnego 2022/2023 otwieramy w naszym przedszkolu SALĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ. Będą się  w niej odbywały zajęcia sprzyjające rozwijaniu wszystkich zmysłów, a szczególnie zmysłu dotyku, słuchu, wzroku, czucia głębokiego, równowagi.

INTEGRACJA SENSORYCZNA to sposób porządkowania przez mózg informacji, które odbierane są przez zmysły. Pozwala małemu człowiekowi na celowe działanie, na właściwe reakcje organizmu i umożliwia selekcję informacji. INTEGRACJA SENSORYCZNA jest to proces, który zachodzi poza naszą świadomością (podobnie jak oddychanie) a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym i trwa do końca życia.

Postęp cywilizacyjny, ilość bodźców, którymi otoczone są dzieci, pośpiech – to czynniki, które w wielkim stopniu wpływają na konieczność wsparcia integracji sensorycznej, aby mały człowiek dobrze funkcjonował emocjonalnie i społecznie. Dlatego nasze przedszkolaki będą miały możliwość korzystania z Sali SI pod opieką wykwalifikowanych terapeutów. Sala ta będzie bardzo dobrze wyposażona w specjalistyczny sprzęt i pomoce do zajęć; sprzęt już został zakupiony i od września będzie do dyspozycji dzieci.