W przedszkolu 2 języki w Wieliczce – Tomaszkowicach dzieci poznają świat poprzez codzienny kontakt z dwoma językami: polskim i angielskim. Obydwa języki traktujemy równorzędnie. Wykorzystujemy immersję, czyli „zanurzanie w języku” w sposób naturalny,

korzystamy z wszystkich typów inteligencji oraz proponujemy codzienne wielozmysłowe zajęcia: wprowadzamy zapachy, dźwięki, obrazy, kolory, ruch… tak, aby dziecko poznawało język wszystkimi zmysłami, „całym sobą”.