Prowadzenie dialogu z Rodzicami przedszkolaków, to jedno z naszych najważniejszych założeń i wielka przyjemność. Staramy się, aby wychowanie dzieci było spójne z wychowaniem w domu. Dbamy, aby wartości takie, jak: szacunek do dziecka, wsparcie w rozwoju wszystkich sfer

(poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej), zachęcanie do samodzielności, na której dziecko buduje krok po kroku własne poczucie wartości, kształtowanie empatii, umiejętności współpracy w zespole, dawanie poczucia bezpieczeństwa, znaczenia i przynależności. Nasze okolicznościowe warsztatowe spotkania z Rodzicami, wspólne wycieczki, uroczystości i imprezy w plenerze, wzbogacają i integrują dla wspólnego celu: wychowania szczęśliwego człowieka.

wycieczka2 - Dialog z Rodzicami warsztaty4 - Dialog z Rodzicami  wycieczkaDM - Dialog z Rodzicami

dzienm - Dialog z Rodzicami dzienn - Dialog z Rodzicami indianie - Dialog z Rodzicami