Co rozwija taniec? Czego uczy? Dlaczego ma tak pozytywny wpływ na dzieci?

Taniec wyzwala radość i energię, ale także wspiera rozwój psychomotoryczny dzieci, ich świadomość własnego ciała i przestrzeni, wyzwala samodyscyplinę i wzmacnia empatię, rozwija współdziałanie.

A wszystko to poprzez  wykorzystanie wielu typów inteligencji:

-ruchowej (ruch jest ukierunkowany, a świadomość własnego ciała, gibkość, dobra kondycja fizyczna pomaga w opanowaniu czasami bardzo trudnych figur tanecznych),

-muzycznej (poczucie rytmu, umiejętności słuchowe, wrażliwość na dźwięki), wizualno-przestrzennej (świadomość przestrzeni i miejsca, które człowiek w niej znajduje),

-matematyczno-logicznej (każdy taniec przekłada się przecież na liczby i logiczne następstwa zdarzeń),

-interpersonalnej (współpraca z partnerem, empatia, wzajemna pomoc),

-intrapersonalnej (świadomość swoich potrzeb, oczekiwań, ale też barier i zahamowań),

Zapraszamy do naszego przedszkola! Każde dziecko znajdzie tutaj wiele inspiracji i możliwości rozwoju!

20190524 170137 - DANCE SHOW - przedszkole w Wieliczce - Tomaszkowicach  20190524 170000 - DANCE SHOW - przedszkole w Wieliczce - Tomaszkowicach  20190524 163447 - DANCE SHOW - przedszkole w Wieliczce - Tomaszkowicach

20190524 165442 - DANCE SHOW - przedszkole w Wieliczce - Tomaszkowicach 20190524 164026 - DANCE SHOW - przedszkole w Wieliczce - Tomaszkowicach