Jest kilka obszarów kompetencji człowieka, w których czytanie pełni niezastąpioną funkcję. Są to m.in. komunikacja, rozwój poznawczy i emocjonalno – społeczny.

Dzieci, którym i z którymi się czyta, w szybki i łatwy sposób poszerzają zakres słów i używają bogatego słownictwa w mowie czynnej. Czytanie z jednej strony wymaga zdolności językowych, jednak jego rolą jest jednocześnie rozwijanie inteligencji językowej. Głośne czytanie dziecku rozwija nie tylko język, ale także pamięć, wyobraźnię, uczy myślenia krytycznego, pozytywnie wpływa na koncentrację. Stymuluje wiele obszarów mózgu, które odpowiedzialne są za kojarzenie pojęć. Dziecko staje się otwarte na kreatywne działanie, bowiem pobudzone zostają procesy twórcze. Z punku widzenia zdobyczy neuronauki, na których opieramy się w naszym przedszkolu, czytanie jest czynnością o wiele bardziej wymagającą dla mózgu, niż analiza obrazów. Powoduje pobudzenie aktywności mózgu, rozwija połączenia między neuronami, które są odpowiedzialne za zdolności do uczenia się. Dlatego tak ważne jest czytanie dziecku już na  wczesnym etapie życia, a na kolejnych nie tylko wspólne czytanie z rodzicem, ale także samodzielne czytanie przez dziecko.

Czytanie wzbogaca i poszerza przeżycia wewnętrzne dostarczając dziecku różnorodnych emocji. Bliskość mamy i taty wzmacnia więzy rodzinne, pozwala rodzicom na aktywne uczestnictwo w życiu wewnętrznym ich dziecka, w odkrywaniu przez nie otaczającego świata, poznawaniu rzeczywistości, rozróżnianiu świata fikcji od świata realnego. Wspólne czytanie zapewnia poczucie bezpieczeństwa nawet wtedy, gdy dziecko słucha o trudnych przeżyciach bohaterów, ponieważ odbywa się w przyjaznym otoczeniu najbliższych. Dziecko rozwija zdolność do empatii i przeżywania różnorodnych emocji. Buduje także pewność siebie. Przyczynia się znacząco do budowania zasobów wewnętrznych dziecka. Rozwija nie tylko procesy poznawcze, ale wpływa na rozumienie relacji między ludźmi i ich zachowania, wzmacnia samoocenę i przyczynia się do kształtowania rozwoju mocnego systemu wartości, wrażliwości na drugiego człowieka, na los zwierząt i środowiska, uważności. Budując silną więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, wspiera rozwój psychiczny, wzmacnia samoocenę.

Zachęcamy do czytania dzieciom! I zapraszamy do naszej galerii 🙂

IMG 7985 - Czym jest czytanie dla mózgu? IMG 7988 - Czym jest czytanie dla mózgu? IMG 7999 - Czym jest czytanie dla mózgu?