Howard Gardner, amerykański profesor neuropsychologii, którego Theory of Multiple Intelligences (MI Theory) jest fundamentem pracy w naszym przedszkolu uważa, że podstawowe pytanie dotyczące inteligencji człowieka brzmi:

W jaki sposób człowiek jest zdolny?

Dlatego w naszym przedszkolu obserwujemy każde dziecko i dostrzegamy jego mocne strony, aby móc dostosować edukację do jego potrzeb. Pochylamy się także nad słabszymi stronami i wykorzystujemy mocne inteligencje do rozwijania tych obszarów, które wymagają szczególnego wsparcia. Dobieramy aktywności do potrzeb dzieci; ich wieku, poziomu rozwoju i możliwości psychofizycznych, kierując się zasadą: Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób. Ta myśl angielskiego pedagoga Thomasa Armstronga towarzyszy nam przy wyborze zajęć i propozycji edukacyjnych. Autorskim symbolem naszego przedszkola jest Wachlarz, ponieważ każde dziecko dysponuje pełnym wachlarzem inteligencji, które się przenikają, uzupełniają i podlegają procesowi rozwoju.  A nasz autorski program „Wachlarz inteligencji a 100 języków dzieci”, to nauczycielski drogowskaz. Wskazuje on drogę, którą podążamy wpierając indywidualny rozwój każdego dziecka.