Tag: Howard Gardner

inteligencje027

Rozwijamy inteligencję ruchową w przedszkolu w Wieliczce- Tomaszkowicach

00z życia przedszkolaTags: , , , , ,

Wysoko rozwinięta inteligencja ruchowa, to atut nie tylko sportowców, tancerzy, aktorów, instruktorów sportu, fizjoterapeutów, ale również chirurgów, stomatologów, pielęgniarek, mechaników samochodowych, stolarzy i osób wykonujących wiele różnorodnych zawodów. Pomyślicie: jak to?

More info

20190524_170137

DANCE SHOW – przedszkole w Wieliczce – Tomaszkowicach

00z życia przedszkolaTags: , , , , , , , ,

Co rozwija taniec? Czego uczy? Dlaczego ma tak pozytywny wpływ na dzieci?

Taniec wyzwala radość i energię, ale także wspiera rozwój psychomotoryczny dzieci, ich świadomość własnego ciała i przestrzeni, wyzwala samodyscyplinę i wzmacnia empatię, rozwija współdziałanie.

More info

inteligencje013

Rozwijamy inteligencję językową w przedszkolu i żłobku 2 języki

00z życia przedszkolaTags: , , , ,

„Eksplozja” mowy, wrażliwość na znaczenie słów, rymy, rytmy, dźwięki, melodię języka, łatwość przyswajania (w sposób naturalny) różnych systemów językowych – obserwujemy, że nasze przedszkolaki wprost chłoną dwa języki (język angielski i język polski), którymi posługujemy się w przedszkolu w Wieliczce – Tomaszkowicach.

More info

inteligencje030

Rozwijamy inteligencję muzyczną w żłobku i przedszkolu w Wieliczce – Tomaszkowicach

00z życia przedszkolaTags: , , , , , ,

W naszym przedszkolu bardzo ważnym elementem wspierania rozwoju dziecka jest rozwijanie jego inteligencji muzycznej. Począwszy od wspólnego śpiewania oraz słuchania muzyki podczas zajęć oraz posiłków i momentów relaksu, poprzez udział dzieci w organizowanych przez nas cyklicznie koncertach muzyków Filharmonii Krakowskiej,

More info

Rozwijamy inteligencję inter- i intrapersonalną – przedszkole 2 języki Wieliczka Tomaszkowice

00z życia przedszkolaTags: , , , ,

Witamy nowy dzień w przedszkolu 2 języki w Wieliczce – Tomaszkowicach! Można np. wybrać „przytulaska”, say: Hello, przybić piątkę lub wybrać jeszcze inne, ciekawe powitanie ruchem, gestem – wszystkie piktogramy wymyśliliśmy sami:)

More info